मिरा एप

सदस्य र शेयर व्यवस्थापन

सबै सदस्यहरुको सुचना र शेयर कारोबार प्रकृया सरल गर्न

सदश्य र शेयर व्यवस्थापान अन्तर्गत पर्ने कुरहरु

  • सदस्य र KYM व्यवस्थापन
  • KYM जोखिम श्रेणी अनुसार सूचना
  • सक्रिय/निष्क्रिय सदस्यहरूको सूची
  • सदस्य विश्लेषण रिपोर्ट
  • सेयर जारी / फिर्ता व्यवस्थापन
  • सेयर सर्टिफिकेट