मिरा एप

मौज्दात व्यवस्थापन प्रणाली

सबै Stock को रेकर्ड चुस्त तथा दुरुस्त राख्न

मौज्दात व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत पर्ने कुरहरु

  • वास्तविक समय मौज्दात ट्र्याकिङ
  • वास्तविक समय मौज्दात मूल्य
  • कम मौज्दात (Inventory) चेतावनी र पुनः अर्डर अंक प्रदान
  • खरिद व्यवस्थापन र आपूर्तिकर्ता व्यवस्थापन
  • उचित मौज्दात रिपोर्टिङ
  • सामग्रीको बिल (BoM) व्यवस्थापन।