मिरा एपहरू

तपाईंको सहकारी संचालनलाई सहज बनाउनुहोस

सदस्य र शेयर व्यवस्थापन

सबै सदस्यहरुको सुचना र शेयर कारोबार प्रकृया सरल गर्न
 • सदस्य तथा सदस्य पहिचान व्यवस्थापन
 • सदस्यको जोखिम वर्गीकरण तथा सूचना
 • सक्रिय तथा निश्क्रिय सदस्य सूची
 • सदस्य विश्लेषण प्रतिवेदन
 • शेयर खरीद–विक्री व्यवस्थापन
 • शेयर प्रमाणपत्र

बैंकिङ व्यवस्थापन प्रणाली

बचत र क्रेडिट कारोबारको डिजिटलाइजेशनका लागि
 • बैंकिङ प्रणाली व्यवस्थापन
 • ऋण तथा खाता व्यवस्थापन
 • बचत तथा खाता व्यवस्थापन
 • सबै सेवा केन्द्र कारोबार व्यवस्थापन
 • अन्तर सेवा केन्द्र कारोबार व्यवस्थापन
 • केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत प्रतिवेदनहरु
 • क्यूआर मार्फत इटेलर कारोबार

लेखा प्रणाली

सहकारीको लेखा व्यवस्थापान गर्न
 • स्वचालित रुपमा कोषहरुमा नाफा बाँडफाँड
 • स्वचालित शेयर लाभांश बाँडफाँड
 • पल्र्स अनुगमन प्रणाली प्रतिवेदन
 • स्प्रेड दर, सिडि रेसियो, कोषको लागत मूल्य निर्धारण, भुक्तानी दर, ओएसएस दर
 • बजेट व्यवस्थापन मोडुल
 • रेमिट्यान्स तथा इन्सुरेन्स व्यवस्थापन
 • अन्तर सेवा केन्द्रको ब्याज गणना

मोबाइल बैंकिङ तथा इ–बैंकिङ व्यवस्थापन

मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ सेवाहरु दिने।
 • रकमान्तर सुविधा
 • ऋण भुक्तानी तथा अन्य भुक्तानी सुविधा
 • क्यूआर कोड
 • ऋण माग तथा भुक्तानी अनुरोध
 • बचत, ऋणका स्टेटमेन्ट
 • भुक्तानी पूर्जाको माग
 • कर तथा सरकारी भुक्तानी सेवा (संचयकोष, नागरिक लगानी कोष)

मौज्दात व्यवस्थापन प्रणाली

सबै Stock को रेकर्ड चुस्त तथा दुरुस्त राख्न
 • वर्तमान समयको मौज्दात तथा मौज्दातको मूल्य हिसाव
 • पुनः माग गरिएको तथ्यांक एवं कम मौज्दातको जानकारी
 • खरीद व्यवस्थापन तथा आपूर्तिकर्ता व्यवस्थापन
 • मौज्दातको पूर्ण प्रतिवेदनहरु
 • सामानहरुको बिल व्यवस्थापन