समयमै मिरा बुक गरि ढुक्क हुनुहोस्

सहकारीलाई प्रविधिसँग जोड्ने एक सरल, सुरक्षित र साझा डिजिटल प्लेट्फर्म

मिरा बुकिंग प्रक्रिया

कम्तिमा एक user बराबर पर्ने रु ८०००|- रकम तल दिइएको बैंक खातामा जम्मा गर्नुहोस |

बैंकको नाम: Nepal SBI Bank
बैंकको शाखा: Baneshwor
खाताको नाम: Neosys Technology Pvt. Ltd.
खाता न.: 20325240200831

अथवा, दायाँ दिइएको QR प्रयोगगरि भुक्तानी गर्न सक्नुहुने छ |

यसमा क्लिक गर्नुहोस र आफ्नो बुकिंग विवरण दिनुहोस |

अन्य प्रक्रियाका लागि हामी तपाइलाई सम्पर्क गर्नेछौ |