मिरा एप

मोबाइल बैंकिङ तथा इ–बैंकिङ व्यवस्थापन

मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ सेवाहरु दिने।

वैकल्पिक च्यानल र क्रस जडान अन्तर्गत पर्ने कुरहरु

  • कोष स्थानान्तरण
  • उपयोगिता भुक्तानी
  • ऋण भुक्तानी
  • QR कोड
  • ऋण अनुरोध / फिर्ता अनुरोध
  • निक्षेप/ऋण विवरण
  • पर्ची अनुरोध फिर्ता लिनुहोस्
  • कर र सरकारी भुक्तानी (PF, CIT, IRD आदि)